Zavarovalnice na enem mestu

Sora skupina
družba za zavarovalno
zastopanje d.o.o.

Loška ulica 13
SI-2000 Maribor

t: 059 079 550
f: 02 228 22 59
G: 041 644 090
e: info@sora-skupina.si

KAJ JE FRANŠIZNI SISTEM?
Franšizing je v svojem bistvu prodaja uspešnega, dodelanega in preverjenega poslovnega sistema. Ne gre za običajno poslovno partnerstvo, temveč za zelo posebno obliko organizacije poslovne mreže pravno samostojnih podjetnikov.

Med poglavitnimi zahtevami – pogoji za postavitev franšizne mreže opredeljuje kodeks franšizne etike Evropske franšizne federacije – so, da franšizing sistem razvija podjetje (franšizor), ki se je v tem istem poslu že dokazalo, torej podjetje, ki lahko ponudi poslovno formulo, ki bo novim podjetnikom (franšizijem) nudila dobro in preverjeno osnovo za uspešen in donosen posel.

Pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz sklenjene franšizne pogodbe, pooblaščata vsakega franšizija in ga hkrati zavezujeta, da uporablja franšizorjevo ime oziroma znamko, tehnološko znanje, poslovne in tehnične metode, sistem postopkov in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine. Franšizor mu pri tem zagotavlja stalno poslovno in tehnično pomoč na način in za čas, kot ju določa franšizna pogodba.


LASTNI POSEL ALI FRANŠIZA?


Danes po ocenah Svetovnega sveta za franšizing in Evropske franšizne federacije v Severni Ameriki in v Evropi deluje že več kot 12.000 franšiznih sistemov – v Evropi obstaja trenutno okoli 8.500 franšiznih znamk z 2,5 milijoni delovnih mesti in dobrih 390 milijard EUR prometa (podatek za leto 2007), v ZDA pa več kot 4.000 franšiznih sistemov, ki predstavljajo preko 50% drobnoprodaje, s preko trilijona USD prometa.

Izjemen porast te oblike poslovnega sistema se dogaja v Aziji in Latinski Ameriki, predvsem na Kitajskem ter tudi v Indiji. V zadnjih nekaj letih je prišlo do pravega franšiznega razcveta tudi v državah Latinske Amerike, še posebej v Mehiki, Braziliji in Argentini. Če torej številu evropskih in številnih ameriških franšiznih sistemov dodamo še Jugovzhodno Azijo, Japonsko ter Srednjo in Južno Ameriko, to pomeni še dodatno na tisoče franšiznih sistemov. Ker gre za najbolj propulzivno poslovno obliko delovanja je potrebno dodati, da se glede na visoke stopnje rasti te številke večajo iz meseca v mesec.PREDNOSTI FRANŠIZNEGA SISTEMA


Ključni argumenti, ki govorijo v prid nakupu franšize pred razvojem lastne poslovne ideje so:


1. S franšizo kupujete že vzpostavljeno poslovno formulo in s tem vstopate v uspešen, dodelan in preverjen poslovni sistem.

Ta poslovni sistem je franšizor razvil in preveril najprej skozi svoje poslovanje ter tako dokazal, da deluje, da je uspešen in ponovljiv. To seveda še ni samo po sebi garancija za uspeh (in razlog, da se vam kot franšiziju sploh ne bo potrebno potruditi za svoj posel). Vsekakor pa pomeni, da je tveganje neprimerno manjše, kot v primeru da vstopate z novim produktom, ki ga morate šele razviti na nov trg.

2. Razvoj produkta in upravljanje je že vzpostavljeno


To pomeni, da ima produkt že uveljavljeno (in registrirano) blagovno znamko, utečene distribucijske kanale, nabavo, prepoznavno trženjsko komuniciranje in nenazadnje vzpostavljeno zaupanje kupcev. To so prav tiste strateške aktivnosti, ki zahtevajo največ znanja, največ časa in največ kapitala. Ker je celoten sistem že razvit, se lahko v celoti posvetite operativnemu poslovanju in aktivnostim za povečanje prodaje.

3. Celotna podporna mreža je vzpostavljena


Zagotovljena vam je celotna tehnična podpora in celoten know-how, ki ga je franšizor razvijal ponavadi dolga leta. Po uvodnem tehničnem in strokovnem usposabljanju, s katerim vam je franšizor predal celotno znanje in razvil vaše kompetence za samostojno poslovanje, vam ob zagonu praviloma nudi 24-urno asistenco, po vzpostavitvi stabilnega poslovanja pa vam je na voljo v opredeljenem času. To ponovno pomeni, da imate več časa, da se osredotočite na donosnost poslovanja.

4. S članstvom v franšiznem sistemu imate več možnosti za pridobitev financiranja

Bankam uveljavljen poslovni franšizni model pomeni večjo garancijo za varnost in uspešnost poslovanja. Zraven tega vam bo tudi franšizor pomagal tako, da bo oblikoval stimulativno višino začetne pristopnine in kasnejših tantiemov. Slednje vam bo omogočilo vstop v posel, pokrivanje operativnih stroškov iz poslovanja in ob tem že tudi določeno stopnjo donosa.

5. Praksa in statistika dokazujeta, da je faktor uspeha pri franšiznem podjetju veliko višji kot pri nefranšiznem majhnem podjetju

Raziskave so pokazale, da v prvem letu poslovanja propade več kot 60 % nefranšiznih podjetij, pri franšiznih je takšnih podjetij le 40 %, medtem ko se v daljšem časovnem obdobju številke še nadalje nagnejo v prid franšiznemu poslovnemu sistemu. Tako v desetih letih od ustanovitve propade kar 90 % samostojnih podjetij, med franšiznimi pa je takšnih le 10 %.

  • 90 % nefranšiznih podjetij propade

Kar 90 % nefranšiznih* podjetij propade v prvih desetih letih poslovanja

  • 90 % franšiznih podjetij uspe

Ravno obratno pa je razmerje pri franšiznih podjetij – v prvih desetih letih jih preneha poslovati le 10 %.