Zavarovalnice na enem mestu

Sora skupina
družba za zavarovalno
zastopanje d.o.o.

Loška ulica 13
SI-2000 Maribor

t: 059 079 550
f: 02 228 22 59
G: 041 644 090
e: info@sora-skupina.si

Zavarovanje avtomobila

 

»Privoščite svojim ljubljenčkom le najboljše.«

 


Zahtevajte BREZPLAČNI izračun večih zavarovalnic!

Dobili ga boste! Kliknite tukaj www.avto-zavarovanje.si


Pišite nam ali nas pokličite na 041 644 090

»Z nami do najustreznejše ponudbe v Sloveniji po vaši meri.« Zavarovalnice na enem mestu.


Garantiramo vam, da bomo izmed vseh ponudb zavarovalnic v Sloveniji za vas izbrali najustreznejšo.


DOBRO JE VEDETI:
Kako ravnati v primeru prometne nesreče
Stacionarni radarji v Sloveniji
Kazni za prometne prekrške
Zakon o varnosti v cestnem prometu
Višina nadomestila za uporabo cest-cestni sklad

 

RAZLAGA OSNOVNIH POJMOV:

Obvezno zavarovanje (AO)

Zavarovanje voznika (AO plus)

Kasko zavarovanje

Delne kasko kombinacije

Nezgodno zavarovanje

Avtomobilska asistenca

 

Obvezno zavarovanje (AO)

Kot povzročitelj nezgode smo dolžni povrniti vso škodo, ki jo povzročimo drugim udeležencem v prometu, kar lahko za posameznika predstavlja veliko finančno breme. Zato morajo biti v Sloveniji vsa vozila obvezno zavarovana z zavarovanjem avtomobilske odgovornosti (AO).

 

Zavarovanje AO plus - zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb

AO plus je posebna oblika zavarovanja, ki ga lahko sklenete samo ob osnovnem zavarovanju AO. Z njegovo sklenitvijo bo vsak voznik vašega vozila, ki bi z njim povzročil prometno nesrečo, zavarovan za telesne poškodbe povzročene v prometni nesreči. To pomeni, da boste z zavarovanjem AO plus zagotovili varnost tako sebi kot katerikoli drugi osebi, ki ji boste zaupali upravljanje svojega vozila.

 

 

Kasko zavarovanje

S sklenitvijo kasko zavarovanja lahko zavarujete svoje vozilo za škodo nastalo zaradi:

 • prometne nesreče (prevrnitev; trčenje; udarec; zdrs; strmoglavljenje),
 • delovanja naravnih sil (vihar; toča; snežni plaz; padec snega oz. ledenih sveč s strehe; strela; poplave, hudourniške ali visoke vode),
 • požara (ogenj, ki uničuje in povzroča škodo; nenadno zunanje toplotno ali kemično delovanje; eksplozija (razen jedrska); padec zrakoplova ali druge letalne naprave),
 • tatvine vozila,
 • ter poškodovanje vozila zaradi drugih dejavnikov (padec ali udarec nekega predmeta; zlonamerna ali objestna dejanja tretjih oseb; manifestacije in demonstracije; poškodovanje vozila zaradi  domačih živali, divjadi in glodalcev;  poškodovanje tapeciranih delov vozila ob nudenju pomoči osebam, poškodovanim v prometni nesreči; namerno poškodovanje zavarovanih stvari, če gre za preprečitev večje škode na zavarovani ali drugi stvari ali ljudeh).

Možno je skleniti tudi dodatno :

 • strojelomno zavarovanje,
 • zavarovanje dodatne opreme,
 • prtljage,
 • zbirk vzorcev trgovskega blaga ter
 • drugih stvari v vozilu.

Lastniki osebnih, terenskih in večnamenskih vozil se lahko odločate med različnimi variantami avtomobilskega kaska. Od izbrane oblike in variante zavarovanja pa je odvisno, katere nevarnosti so zavarovane po posamezni zavarovalni pogodbi.

 

Delne kasko kombinacije

Delni avtomobilski kasko je oblika avtomobilskega kaska, ki omogoča povrnitev materialne škode samo v določenih situacijah. Sklenete lahko eno ali več kombinacij delnega kaska in sicer k zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) ali kot dopolnilo k polnemu kasku. Prednost delnega kaska je, da načeloma ni odbitne franšize, torej v primeru škode na vozilu ne plačate deleža popravila, ampak krije škodo v celoti zavarovalnica. Zavarovanec glede na svoje izkušnje in želje pa lahko izbere in kombinira kritja za škodne primere.

Izberete lahko sledeče kombinacije:

 • divjad (kritje škode zaradi neposrednega naleta divjadi ali domače živali),
 • parkirni prostor (kritje škode nastale zaradi poškodovanja parkiranega vozila, ki je nastalo z neposrednim dotikom drugega avtomobila ali zaradi strešnih snežnih gmot in ledenih sveč ter ledenih tvorb, ki padajo s streh na pravilno parkiran avtomobil),
 • steklo (kritje škode ob razbitju ali poškodovanju standardno vgrajenih stekel),
 • steklo, ogledalo in svetlobna telesa (kritje škode ob razbitju, poškodovanju in tatvini standardno vgrajenih stekel, svetlobnih teles in ogledal),
 • nadomestno vozilo (brezplačen najem vozila v primeru prometne nesreče).

 

Nezgodno zavarovanje oseb v motornem vozilu

S sklenitvijo tega zavarovanja je nezgodno zavarovana vsaka oseba, ki bi bila v trenutku prometne nesreče v vašem vozilu in bi utrpela telesne poškodbe.

 

Asistenca – pomoč na cesti

Asistenco je zelo modro vključiti v zavarovanje, saj boste po domovini in tujini potovali bolj brezskrbno, predvsem pa boste morebitne “cestne težave” rešili lažje, hitreje in ceneje. Pomoč na cesti zajema pomoč v prometni nesreči, pri mehanski okvari vozila izven Slovenije (nekatere tudi v Sloveniji) in pri telesnih poškodbah. To pomeni, da bodo v vseh državah, podpisnicah zelene karte, namesto vas poskrbeli za:

 • tehnično pomoč - popravilo in vleko vozila, prenočitev, vrnitev domov ali na želeno destinacijo, nadomestnega voznika, nadomestno vozilo (rent-a-car), prepustitev vozila, v primeru uničenja (totalke), vrnitev vozila domov in dostavo rezervnih delov,
 • zdravniško pomoč - prevoz v bolnišnico, premestitev ali vrnitev poškodovancev in vrnitev posmrtnih ostankov,
 • pravno pomoč - v primeru kazenskega pregona vas lahko zastopajo najboljši odvetniki.

 

 

 

 

 


 

 


Kako se odločate pri zavarovanju svojega avtomobila?